Minőség és környezetpolitika

Az Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. a hazai építőipari piacon rangos szerep betöltésére törekszik. A minden vevő számára kiváló minőség folyamatos biztosítása mellett elkötelezzük magunkat az alkalmazható követelmények teljesítése, a környezet védelme, a környezeti terhelések lehető legkisebb mértéken tartása, valamint a környezetszennyezések megelőzése iránt.

Minden dolgozónkban és minden megbízásunk alapján közreműködő alvállalkozóban tudatosítjuk a minőségi és a környezeti szempontok fontosságát. Beszállítóinktól megköveteljük az általuk biztosított alap- és segédanyagok megfelelőségét mind a minőségi, mind a környezetvédelmi követelmények tekintetében.

Az általunk megvalósított tevékenységekkel - útépítések, mélyépítések, aszfaltgyártás, kevert beton gyártás, valamint nem veszélyes hulladékok kezelése és újrahasznosítása - jelentős mértékben hozzá szeretnénk járulni a környezetünkben az olyan fenntartható és környezettudatos mesterséges létesítmények létrehozásához, amelyek egyaránt megfelelnek mind a megrendelői igényeknek és elvárásoknak, mind a környezetvédelmi szempontoknak és előírásoknak.

A jelen minőség-és környezeti politikában megfogalmazott szándékaink és törekvéseink támogatása érdekében, a tevékenységeinket a vonatkozó nemzetközi szabványoknak is megfelelő olyan integrált minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer keretein belül végezzük, amelynek eredményességét szándékaink és lehetőségeink szerint folyamatosan fejlesztünk, és amelynek keretein belül mind a minőségi, mind a környezeti teljesítményünket növelni tudjuk.